Predaj s.r.o.


Pokiaľ nemáte čas na založenie novej spoločnosti a potrebujete začať ihneď podnikať, môžete si vybrať z našej ponuky ready made spoločností.

Aktuálne máme v ponuke viacero spoločností registrovaných ako platcovia DPH- ready made, ako aj s históriou.

Každá z ponúkaných spoločností je riadne zapísaná v obchodnom registri.

Pre zaslanie aktuálnej ponuky nás neváhajte kontaktovať


Pre aktuálnu ponuku a bližšie informácie o ponúkaných spoločnostiach nás neváhajte kontaktovať na čísle 0918 614 222.

Všetky spoločnosti boli riadne založené (t.j. nevznikli rozdelením, zlúčením alebo splynutím iných spoločností), majú riadne vysporiadané svoje záväzky. V zmluve o prevode obchodného podielu Vám samozrejme garantujeme čistotu prevádzaných spoločností.

Na základe Vašich požiadaviek zabezpečíme v prevádzanej spoločnosti vykonanie všetkých príslušných zmien, ako je napr. zmena sídla, obchodného mena, predmetov podnikania atď. Poplatky spojené s vykonaním príslušných zmien a ich zápisom do Obchodného registra uhradíme za Vás.

Na základe § 115 Obchodného zákonníka je spoločnosť pri prevode väčšinového obchodného podielu povinná doložiť návrh na jeho zápis do obchodného registra súhlasom správcu dane. Správca dane vydá súhlas s prevodom v prípade, ak nedoplatky na daniach a clách neprevyšujú 170 €. Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra, avšak so spoločnosťou môžete disponovať okamžite po podpise zmluvy o prevode obchodného podielu, nakoľko Vás súčasne vymenujeme za jediných konateľov spoločnosti.

Obchodné meno             Rok vzniku          Platca DPH          Cena

Weniz s.r.o.                       2016                      mesačný             3500 €

RUDION s.r.o.                   2016                      mesačný             3500 €

VIP client s.r.o.                 2015                      mesačný             3500 €

Ecology Optimal s.r.o.   2012                      mesačný             3600 €

TOP ART s.r.o.                  2012                      mesačný             3600 €

SSVK, s.r.o.                        2005                      kvartálny             3600 €

SSVK TRADE, s.r.o.          2005                      kvartálny             3600 €

AGROPOLIS, spol. s r.o.                2007                      kvartálny             3600 €

CADfin, s. r. o.                  2011                      kvartálny             3600 €