Cenník


1. Zakladanie obchodných spoločností cena
Spoločnosť s ručením obmedzeným 330 eur
Akciová spoločnosť * 1200 eur
*ak sa zakladá bez výzvy na upisovanie akcií
Akciová spoločnosť* 1200 eur + dohoda
*založená na základe výzvy na upisovanie akcií
Komanditná spoločnosť 330 eur
Verejná obchodná spoločnosť 330 eur
2. Zmeny obchodných spoločností*  
Spoločnosť s ručením obmedzeným od 69 eur
Komanditná spoločnosť
Verejná obchodná spoločnosť
Akciová spoločnosť 320 eur
*zápis viacerých zmien súčasne pri tej istej spoločnosti nemá vplyv na výšku ceny  
3. Ready made s.r.o.
 
Platca DPH od 3000 eur *
Neplatca DPH
od 600 eur *
* v cene sú zahrnuté poplatky za vykonanie požadovaných zmien v spoločnosti
 
4. Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo  
Vedenie jednoduchého účtovníctva Dohodou
Vedenie podvojného účtovníctva
Daňové priznanie Dohodou
Mzdy a personalistika
5. Riešenie poistných udalostí  
Poradenstvo pri riešení poistných udalostí Dohodou
Uzatváranie poistných zmlúv Bezplatne
6. Finančné poradenstvo Dohodou
7. Stavebná činnosť Dohodou