O nás


Spoločnosť TOP-AB s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné a vzájomne prepojené služby v niekoľkých oblastiach.
Prvú z nich predstavujú zakladanie a zmeny obchodných spoločností, vzhľadom na aktuálnu situáciu v podnikateľskej sfére je to predovšetkým zakladanie a zmeny s.r.o., spoločnosti s ručením obmedzeným, preto ak aj Vy uvažujete napríklad nad prechodom zo živnosti na s.r.o., neváhajte nás kontaktovať. V prípade založenia alebo zmeny s.r.o. v mestách Topoľčany, Nitra, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Piešťany, prípadne v ich okolí, sa môžeme (samozrejme bez dodatočných poplatkov) dohodnúť na osobnom stretnutí. Vďaka nám máte možnosť začať svoje podnikanie bez zbytočných starostí a problémov, ktoré sú spojené so zabezpečovaním potrebných dokumentov, nekonečným čakaním na úradoch a odhaľovaním „lákavých“ zákutí byrokracie. Na základe plnomocenstva zabezpečíme celý proces od spísania spoločenskej zmluvy a ostatných potrebných dokumentov, cez získanie živnostenských oprávnení, až po podanie samotného návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra za Vás. S nami šetríte nielen čas, ale vďaka elektronickému podpisu, ktorý nám umožňuje znížiť počiatočné náklady o nemalú sumu, taktiež peniaze.
So zakladaním obchodných spoločností súvisí predaj už zapísaných, tzv. ready made spoločností, ku ktorému dochádza na základe zmluvy o prevode obchodného podielu.  Prípaným záujemcom ponúkame tak platcov, ako aj neplatcov DPH.

Založením spoločnosti, resp. jej prevodom však naše služby nekončia. V prípade záujmu pre Vás zabezpečíme vedenie účtovníctva alebo vypracovanie a podanie daňových priznaní, už nikdy tak nemusíte mať pri ohlásení daňovej kontroly vrásky na tvári. Naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami hravo zvládajú nielen účtovanie v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ale aj podávanie daňových priznaní, spravovanie miezd, personalistiku, či poskytovanie odborných konzultácií pri riešení vzniknutých problémov.

Osobitnú pozornosť venujeme taktiež oblasti poistného práva. Poistná zmluva je termín, ktorý sa nielen v podnikateľskej, ale aj v súkromnej sfére viaže s potrebou znižovať nežiaduce riziko vzniku škôd, ktoré spravidla sami ani nedokážeme ovplyvniť. Pokiaľ ste sa rozhodli poistiť svoj život, zdravie alebo majetok, či uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, prípadne ich už poistené máte, avšak dojednané poistné podmienky považujete za neprimerané, sme tu práve pre Vás! Hoci poistná zmluva patrí k tzv. adhéznym kontraktom, t.j. spravidla nie je možné ovplyvniť jej obsah určený poisťovateľom, neznamená to, že všetky poistné zmluvy sú rovnaké. Vďaka možnosti porovnať Vaše individuálne potreby s aktuálnymi ponukami jednotlivých poisťovní, Vám po zhodnotení kladov a záporov jednotlivých ponúk pomôžeme uzatvoriť tú najvýhodnejšiu poistnú zmluvu.

S uzatvorenými poistnými zmluvami súvisí ďalšia oblasť nášho pôsobenia, ktorú predstavuje riešenie vzniknutých poistných udalostí. Žiaľ, v niektorých prípadoch ani kvalitná poistná zmluva nemusí automaticky znamenať bezproblémový priebeh likvidácie poistnej udalosti. Počas nej totiž zohráva dôležitú úlohu ľudský faktor a pracovné zaťaženie zamestnancov poisťovne. V poslednom čase môžeme v oblasti poisťovníctva sledovať zaujímavý trend zvyšovania počtu zamietavých rozhodnutí poisťovní pri poskytovaní poistných plnení. Aj z vlastných skúsenosti však vieme, že nie vždy je takéto rozhodnutie, napriek sofistikovane sa tváriacemu odôvodneniu, skutočne dôvodné. Ak aj vy patríte k poškodeným, ktorí sú presvedčení o opodstatnenosti svojho nároku, no poisťovňa Vás naďalej odbíja rovnakými frázami, neváhajte a kontaktujte nás! Nezabúdajte, u nás za konzultáciu neplatíte!

Poslednou, no nemenej významnou oblasťou pôsobenia našej spoločnosti je stavebná činnosť. Vďaka vlastným kapacitám, ale aj spolupráci so stavebnými firmami, ktorých mnohoročné skúsenosti v tejto oblasti sú garanciou kvality uskutočnených prác, pre Vás dokážeme zabezpečiť celý proces výstavby nielen obytných, ale aj priemyselných objektov.