Poistné poradenstvo


Uzatváranie poistných zmlúv

Čo Vám vieme ponúknuť

  Sprostredkovávame uzatváranie poistných zmlúv pre všetky poisťovne, čo vám ponúka možnosť vybrať si tú poisťovňu a tú poistnú zmluvu, ktorá je najlacnejšia, zahŕňa najviac poistných rizík, alebo inak je konkrétne pre Vás tou najvýhodnejšou. Za sprostredkovanie neplatíte nič naviac, takže ceny nie sú ani o euro vyššie, ako by ste získali priamo u tej ktorej poisťovni.

Akým spôsobom si zistíte tú najlepšiu poistnú zmluvu?

   Ak by ste mali osobne zisťovať ceny a podmienky poistných zmlúv v každej jednej poisťovni, je možné, že by ste sa radšej tejto myšlienky vzdali.
    Ponúkame Vám možnosť zistiť informácie, ktoré potrebujete naozaj jednoducho.
Stačí nám zavolať alebo napísať e-mail, kde nám vysvetlíte o aký druh poistenia máte záujem, aké sú vaše požiadavky, my sa Vás obratom spýtame na pár informácii, ktoré potrebujeme, aby sme zistili u všetkých poisťovní, tú poistnú zmluvu, ktorá najlepšie spĺňa Vaše požiadavky. Následne Vás informujeme o cene a ďalších informáciách. Ak sa rozhodnete, že Vám táto ponuka vyhovuje, dohodneme sa na osobnom stretnutí, kde podpíšete poistnú zmluvu.
    Samozrejmosťou je konzultácia zadarmo, či už osobne, telefonicky, alebo e-mailom.

   Osobitne Vás chceme upozorniť na výrazné zníženie cien poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP - povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel). Ak máte staršiu poistnú zmluvu, napr. uzatvorenú pred dvoma rokmi, vaše nové poistné by mohlo byť až o 1/3 lacnejšie ako ho máte doteraz. Stačí nám pár údajov o vašom vozidle, a my Vám zistíme, koľko môžete ročne ušetriť na takomto poistení.

Poradenstvo pri riešení poistných udalostí

S uzatvorenými poistnými zmluvami súvisí ďalšia oblasť nášho pôsobenia, ktorú predstavuje riešenie vzniknutých poistných udalostí. Žiaľ, v niektorých prípadoch ani kvalitná poistná zmluva nemusí automaticky znamenať bezproblémový priebeh likvidácie poistnej udalosti, počas ktorej zohráva dôležitú úlohu predovšetkým ľudský faktor, najmä odborná úroveň a pracovné zaťaženie zamestnancov poisťovne. V poslednom čase môžeme v oblasti poisťovníctva sledovať zaujímavý trend, kedy pri poskytovaní poistných plnení narastá počet zamietavých rozhodnutí poisťovní. Aj z vlastných skúsenosti však vieme, že nie vždy je takéto rozhodnutie, napriek sofistikovane sa tváriacemu odôvodneniu, skutočne dôvodné, preto ak aj vy patríte k poškodeným, ktorí sú presvedčení o opodstatnenosti svojho nároku, no poisťovňa Vás naďalej odbíja rovnakými frázami, neváhajte a kontaktujte nás! Nezabúdajte, u nás za prvú konzultáciu neplatíte!